Wachttijden - Corrie Laernoes Psychotherapie

Corrie Laernoes Pscychotherapie
Behandelkamer
Ga naar de inhoud

Wachttijden Corrie Laernoes Psychotherapie 

Ik doe er alles aan om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. Toch zijn er wel eens wachttijden.


Aanmeldingswachttijd  (per 1 januari 2022)

De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met ons, tot aan het eerste (intake-)gesprek. 


Generalistische Basis GGZ

Ik heb op dit moment geen plaats voor nieuwe aanmeldingen en hanteer ook geen wachtlijst.


Gespecialiseerde GGZ

Ik heb op dit moment geen plaats voor nieuwe aanmeldingen en hanteer ook geen wachtlijst.

U kunt zich telefonisch aanmelden.


Behandelwachttijd

De behandelingswachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psycholoog, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.

Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.


Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Uitzondering hierop zijn Menzis en CZ waarvoor een omzetplafond geldt waardoor het onmogelijk kan zijn om nieuwe cliënten aan te nemen. Voor deze zorgverzekeraars kunnen wij de wachttijd niet goed inschatten en kunt u het best contact opnemen met de praktijk voor verdere informatie.


Wanneer is er een ‘Omzetplafond bereikt’?

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, een quota of een andere beperking. Hierdoor kan het voorkomen dat we patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mogen helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

 

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 03/05/2016

 

Klok
Terug naar de inhoud