06-29018486 laernoes@cphogeweg.nl

Emotionally Focused Therapy

Relatietherapie biedt ondersteuning voor partner- en familierelaties. Als EFT therapeut werk ik met Emotionally Focused couple Therapy.

Mensen kunnen niet zonder hechte verbindingen met anderen en EFT gaat ervan uit dat mensen hun uiterste best doen om deze verbinding met hun geliefden aan te houden. Als dit mis dreigt te gaan en wij een bedreiging ervaren in deze verbindingen, zullen wij alles aanwenden om te voorkomen dat het mis gaat. Dit doen wij helaas niet altijd op een constructieve of positieve manier. Bij paren die in relatiecrisis zijn lijkt het eerder andersom te zijn. Alle pogingen om het contact en de verbinding in stand te houden zitten vastgeklonken in een vast patroon dat ervoor zorgt dat de partners meer verwijdering ervaren.

Bij EFT zal ik eerst met jullie je eigen patroon onderzoeken en verhelderen hoe ieder van jullie probeert de verbinding te maken of in stand te houden – en hoe anders dat bij de andere partner overkomt. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar welk gedrag welke partner heeft en in de relatie brengt, maar ook welke bedoelingen hij of zij er mee heeft. Vaak is dit nogal anders dan hoe het bij jou, de partner, binnenkomt.

Fase 1

In de eerste fase van de therapie wordt het patroon tussen jullie beiden bekeken en verhelderd. Het is daarbij van belang dat jullie allebei je verhaal vertelt en dat je partner daar naar kan luisteren. Vaak is dit moeilijk: ingesleten patronen zijn niet voor niets ingesleten en soms zal het lastig zijn om de kant van je partner te horen. Hierbij zal de EFT-therapeut jullie beiden helpen, aanmoedigen en steunen in het vertellen van jouw verhaal en het aanhoren en binnen laten komen van het verhaal van je partner.

Fase 2

Als jouw patroon duidelijk is en jullie beiden zicht hebt op de cirkel van actie en reactie die zich telkens tussen jullie beiden afspeelt, breekt de tweede fase aan. In deze fase wordt gewerkt aan het verstevigen van de verbinding tussen de partners. Er wordt gekeken naar welke angsten of andere pijnlijke gevoelens er een rol van belang spelen bij allebei de partners. Dit is soms pijnlijk of beangstigend en meestal kwetsbaar. Het vraagt immers om juist dat wat jullie vaak al langere tijd zo goed verborgen hielden, namelijk jullie kwetsbaarheid. De relatie voelde al langere tijd niet meer veilig, niet meer vertrouwd genoeg om te vragen om steun, hulp of contact.

De therapeut helpt jou en je partner om stil te staan bij de meer kwetsbare emoties die te maken hebben met het verlangen naar hechting en verbinding. Met hulp en aanmoediging van de therapeut kun je onderzoeken hoe jij jezelf én de relatie beschermde tegen verwijdering en onthechting.

Als allebei de partners in deze fase hun eigen kwetsbaarheid hebben onderzocht en ervaren en dit van elkaar en met elkaar hebben meegemaakt, breekt de laatste fase aan.

Fase 3

In de derde en laatste fase van de therapie kijk je terug op hoe het was en hoe het nu is. Welke stappen hebben jij en je partner gezet en in hoeverre zijn jullie het negatieve patroon de baas? Soms zul je nog vervallen in de routine van de neerwaartse spiraal maar in de meeste gevallen ben je zelf goed in staat om er ofwel ter plekke ofwel achteraf weer uit los te komen. In deze fase worden ook heikele punten aangepakt die in het verleden zo vaak voor ruzie of onrust zorgden. Vreemd genoeg blijken deze heikele punten dan in veel gevallen slechts hamerstukken. Omdat jullie elkaar inmiddels om hulp kunnen vragen of om steun en begrip, gaan de praktische zaken alleen nog maar over praktische zaken. De relatie is niet meer in het geding, je hoeft jezelf niet meer te beschermen; onenigheden gaan slechts nog over een voorval of situatie en niet meer over júllie en de relatie.