06-29018486 laernoes@cphogeweg.nl

Informatie voor de huisarts

Voor behandeling in de gespecialiseerde ggz is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. In deze checklist spreken we daarom alleen over de huisarts. De POH-GGZ mag niet verwijzen.

Als de huisarts een cliënt naar u doorverwijst, dient de verwijsbrief te voldoen aan bepaalde regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars. Indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-stoornis en de huisarts niet zelf kan behandelen, verwijst de huisarts door naar de gespecialiseerde ggz.

Gespecialiseerde ggz

Zijn de problemen complexer en langdurend dan kan de huisarts naar de gespecialiseerde ggz verwijzen, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Checklist

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz