06-29018486 laernoes@cphogeweg.nl

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch: 06-29018486. Mocht ik niet bereikbaar zijn dan kunt u een boodschap achterlaten opdat ik zo snel mogelijk contact met u op kan nemen.

Aanmelding kan ook via de mail: laernoes@cphogeweg.nl of het contactformulier.

Voor aanmelding voor niet-vergoede zorg zoals Partner-Relatietherapie of Gezinstherapie verwijs ik u voor wachttijden naar mijn EFT-website, zie ook de de button op deze website.

Mocht ik ruimte hebben dan word u zo snel mogelijk uitgenodigd voor een eerste intakegesprek.

In de regel neemt een intake meerdere gesprekken in beslag, waarbij ook u kunt uitmaken of er voldoende vertrouwen is om het proces samen in te gaan. In de intakefase maak ik ook graag kennis met een partner of eventueel andere naastbetrokkene, opdat er wederzijdse bekendheid is met mij als therapeut en met u en eventuele partner daar het proces ook de naastbetrokkene aangaat; bekendheid met elkaar kan het proces meer vertrouwen geven én ook deelbaar maken.

Zo nodig kan een partner, of andere naastbetrokkene, makkelijker bij het proces betrokken worden indien gewenst en van belang.

Ik stel uw huisarts in overleg met u op de hoogte van de start van de behandeling op zijn verwijzing. Samen bepalen we wat de hulpvraag is, wat eventuele eerdere ervaringen met hulpverlening is en wat de verwachtingen zijn van de behandeling, behandelmethode en ingeschatte behandelduur.

Tijdens het behandelproces evalueer ik regelmatig het proces, en doe ik dat jaarlijks met een nieuwe ROM-meting en vragenlijst. Het behandelplan kan in overleg tussentijds worden bijgesteld.

Bij afronding van het dossier stel ik opnieuw uw huisarts op de hoogte van sluiting van het dossier.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de ROM, een effectmeting om het beloop van de behandeling zo nodig bij te sturen, naast nog enkele andere vragenlijsten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk; hierin is van belang dat er verwezen wordt naar SGGZ behandeling.

Op mijn website kunt u zien met welke zorgverzekeraars ik een contract heb. U bent zelf verantwoordelijk voor de vraag hoe uw behandeling wordt vergoed.

Tevens is het van belang dat de verwijsdatum valt voor de eerste afspraak.

Goed om te weten:

Ik werk twee dagen in mijn vrijgevestigde praktijk, op maandag en dinsdag.

Als er te intensieve zorg nodig is en er sprake is van ernstige verslaving, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of suïcidaliteit dan is behandeling binnen een GGZ- instelling met weekend- en crisisdienst meer passend. Bij aanmelding is dit een vraag die ik onderzoek.

Tijdens mijn vakanties is er altijd een collegiale achterwacht bereikbaar die in geval van nood tijdens kantooruren bereikbaar is voor eventuele vragen.

In geval van crisis buiten kantooruren en in de weekenden alsook op andere momenten dat ik niet bereikbaar ben dient u in geval van crisis uw huisarts in te schakelen. Hij/zij kan u dan doorverwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

Wachttijden Individuele Psychotherapie / Gespecialiseerde GGZ

Bijgewerkt: 01-02-2024

Ik heb op dit moment geen plaats voor nieuwe aanmeldingen en de wachtlijst is helaas wegens overaanmelding gesloten. Behandelwachttijd: 3 weken

Let op: de praktijk is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Wachttijden Partner Relatietherapie (niet vergoede zorg)

Bijgewerkt: 01-02-2024

Ik ben voor deze nieuwe aanmeldingen niet gesloten.

Geen wachttijden voor Supervisie en Leertherapie NVP en NVRG.

 

Let op: de praktijk is helaas niet rolstoeltoegankelijk.