06-29018486 laernoes@cphogeweg.nl

Partner relatie- en gezinstherapie

(Partner) relatie- en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn.
Tegenwoordig wordt relatietherapie en gezinstherapie ook wel  systeempsychotherapie genoemd. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uit maken. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Later staat het eigen gezin of de eigen vriendenkring meer op de voorgrond.

Een systeempsychotherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of zeer problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouders en kinderen. Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem dan kan systeempsychotherapie of relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

Aanmeldwachttijd

De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met mij, tot aan het eerste (intake-)gesprek. U kunt zich telefonisch aanmelden.

Ik heb op dit moment plaats voor nieuwe aanmeldingen.

Laernoes, Corrie- EFT Relatietherapeut in Zeist

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.

Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.