Corrie Laernoes Psychotherapie - Corrie Laernoes Psychotherapie

Corrie Laernoes Pscychotherapie
Behandelkamer
Ga naar de inhoud

Welkom op de website van Corrie Laernoes.


Werkzaam als

Psychotherapeut

Relatie- en Gezinstherapeut

Supervisor NVRG en NVP
BIG registratienummer 49055503616


Behandelmethoden
Individueel Ontdekkende Psychotherapie
Relatie- en Gezinstherapie
Traumabehandeling
EMDR
Arbeidsgerelateerde Psychotherapie


Studie
VO Gezinsbehandeling, Amsterdam
Master Class Contextuele Therapie, Amsterdam
Opleiding Relatie- en Gezinstherapie, Utrecht
Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie, Utrecht
Opleiding Practitioner EMDR, Utrecht


Ingeschreven in het BIG register van
BIG registratienummer 49055503616
Lidmaatschappen beroepsverenigingen
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Emotionally focused therapy (EFT)


Visitatie
Visitatie betekent letterlijk: bij collega's op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor NVVP LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de NVVP LVVP brochure 'kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk'. In maart 2018 is de praktijk door de NVVP LVVP gevisiteerd en in orde bevonden. Kwaliteitsregister Psychotherapie

Sinds 2016 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een waarborg voor kwaliteit van aanbieders van psychotherapie. Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. De wettelijke BIG-registratie geeft aan dat een psychotherapeut bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Een registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat iemand bekwaam is het beroep uit te oefenen.

Het register is bedoeld voor alle bij wet bevoegde aanbieders van psychotherapie (psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters). Het register is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de NVP.


       


 

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg.


Inzien NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut.


Tevens is per 01-01-2017 wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP, Zie http://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling
Corrie Laernoes
Terug naar de inhoud